Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

Gloses dedicades a les monges Franciscanes i de la Caritat

Són tristes ses despedides

quan s’estima de debò,

però recordant ses vostres vides

tendrà consol el nostre cor.

Les dues Congregacions

varen estimar molt el nostre poble,

i amb les seves ensenyances i oracions

els infants i sa gent varen tornar més noble.

Avui fa falta Sor Antònia

que ens mira des del cel,

honrem la seva memòria

perquè era dolça com sa mel.

Vos donam l’enhorabona

per haver-nos donat tant d’amor,

i per totes serà una bona hora

quan vos ho premiï el Senyor.

Tant d’amor i caritat

que repartíreu a l’entorn,

és sa llavor que ha esclatat

i s’ha escampat per tot el món.

Moltes gràcies.

Maria del Pilar Vaquer Servera

Gloses dedicades a Sor Antònia Oliver que en pau descansi

Sor Antònia era una monja amb vocació

que sempre va fer el bé,

anava allà a on l’havien de menester

perquè estimava el Senyor.

Va donar de sa vida el millor,

però ja descansa amb el Pare,

l’enyorarem molt encara

perquè va esser com una bona mare

per repartir el se amor.

Ella era com una violeta

a la vora del camí

que donava la seva oloreta

a tots els que vivien aquí.

Tantes monges estimades

que hi havia i ja han partit,

les record moltes vegades

i el meu cor se posa trist.

L’estimada Sor Antònia

ja ens mira des del cel,

honrem la seva memòria

perquè era dolça com sa mel.

Que descansi en pau dins els braços del Senyor.

Moltes gràcies.

Maria del Pilar Vaquer Servera