Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

Conflicte a l'escola

Un dels llocs de més gran abast del procés de formació de la persona és la institució escolar. Els pares confien els seus fills a aquesta institució que vol instruir i educar. Per això l’element clau perquè tot vagi endavant és la participació decidida dels docents. Sense ells no hi pot haver escola. Vivim moments difícils, per la vaga que ha paralitzat una part del nostre sistema escolar. És manifest que tots volen la millora de l’educació de l’ensenyament, la superació del fracàs escolar i la incorporació de nous coneixements i noves habilitats lingüístiques.

Aquells que tenen la responsabilitat política han dissenyat una llei que intenta portar endavant una reforma de l’escola que ajudi realment a formar les persones tenint en compte els desafiaments del món present. Tota reforma sempre té dificultats i per això no és estranya la conflictivitat. Però cal subratllar que els docents són una peça fonamental en aquest procés, i també les famílies que confien els seus fills. Els docents tenen l’experiència educativa com a element de discerniment del que cal fer. I això s’ha de valorar.

El problema és quan aquesta experiència dels docents no connecta amb les lleis que legítimament cal complir i dur endavant. Per això sempre s’han de buscar formes de diàleg per trobar un camí comú, posant en el centre l’interès més gran, que és el bé dels alumnes.

L’actual situació em provoca, personalment, molts interrogants i preocupacions. No conec totes les dimensions del conflicte, però sí que me n’adone de les seves conseqüències. I sí que crec que és una crida a iniciar de nou el diàleg que sempre serà difícil, però que és l’únic camí per trobar una situació.

Per això la meva proposta, dins els límits de les meves competències, però des d’un convenciment del valor fonamental d’un fort compromís educatiu, és insistir a totes les parts implicades que és necessari començar de nou el diàleg. Allò contrari no porta a cap solució i a la llarga serà un patiment per a tots i una pèrdua sobretot per als alumnes i les seves famílies.