Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

De part de la Parròquia de Sant Pere de Petra i de l’Adoració Nocturna de les Balears vos enviam la informació següent per si pot ser del vostre interès i utilitat:

Celebració de la Vigília d’Espigues a Petra en homenatge al Beat Juníper Serra en els 300 anys del seu naixement, de pregària pels nostres missioners i missions balears i de benedicció dels fruits i de les activitats humanes, el dissabte 15 de juny de 2013.

Començarà a les 22 h al Convent de Sant Bernardí de Petra, amb la concentració de banderes, presentació i benvinguda a càrrec del P. Joan Martí Gandia OFM, rector de Petra i Sant Joan. Rés del sant rosari fins a la Parròquia de Sant Pere, i allà, Missa estacional presidida pel Bisbe de Mallorca, Mons. Javier Salinas Viñals. Després, torns de vetla en adoració de l’Eucaristia amb la celebració de l’Ofici de Lectura del Beat i processó al monument del P. Serra, on es beneiran amb el Santíssim Sagrament els fruits i les missions i es pregarà pels missioners de les Balears. Finalitzarà aproximadament a les 3 h del diumenge 16 de juny.