Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

Tothom molt bé treballava,
¡Au! Senalles a buidar.
Ningú mai s’aturava,
i es vespre la Verge estimada
ja pogueren davallar.


Tot va ser un argit gros
perquè va estar ben organitzat.
No mos va ferir cap terròs,
ningú estava cansat.
Ja tots teníem calor
això que no en feia gens,
vaig veure es capellà Calderó
que ja estrenyia ses dents.
A cada tall estaven bé,
tothom anava aturullat,
i Don Gabriel Adrover
n’estava ben admirat.


Quan ses gràcies mos donava
estava ben emocionat,
mentres el poble besava
a la Verge, en germandat.


Que Déu el tengui en la glòria
perquè bé mos va guiar,
i honrem la seva memòria
perquè en es poble estimà.


Dia 14 de gener
sempre hem de recordar,
no queda ningú en es carrer,
la Verge mos va ajudar.


Facem silenci un moment
per aquells que ja mos deixaren,
i que també ajudaren
amb tanta il·lusió i esment.


Està d’enhorabona tot es poble de Porreres
perquè té una gent molt bona,
i en es rector damunt sa trona
segur que l’han sentit fins a ses files darreres.
Perquè quan es rector ha pensat
en els nostres avantpassats
i per tots ells ha pregat
resant un parenostre,
a tots mos ha emocionat,
també ell és estimat
i per noltros és ben nostre.


Hem vingut en aquest dia,
Verge de Monti-sion,
per fer-vos companyia,
perquè vos estima tothom.

Maria del Pilar Vaquer Servera
14 de gener de 2012.