Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

La parròquia de Porreres vol manifestar la seva alegria per la canonització aquest diumenge 23 d'octubre de 2011 a Sant Pere del Vaticà d'una nova santa espanyola, la mare Bonifàcia Rodríguez. Aquesta santa religiosa va fundar la congregació de religioses "Siervas de san José", que tenen com a carisma evangelitzar a través del treball manual, especialment amb els tallers de Natzaret, que va idear la fundadora per ajudar a les joves al.lotes obreres del seu temps. Fins fa molt poc hi havia una comunitat de Siervas de San José al Col.legi Espanyol de Roma i tots els antics col.legials recordam amb agraïment tot el que les religioses feien per nosaltres. Les tres darreres "sierves" que va haver al Col.legi Espanyol varen ser sor Isabel Maria Sanches, sor Ernestina Álvarez i sor Dolores Benítez, ara ja en diferents destinacions. Com a rector d'aquesta parròquia de Porreres, i com a antic col.legial del Col.legi Espanyol de Roma, vull enviar a aquestes religioses la meva més cordial felicitació per la canonització de la seva mare fundadora i demanar que des del cel Santa Bonifàcia pregui pel bé espiritual de la nostra parròquia de Porreres i de tota la congregació de Serventes de Sant Josep.

Mn. Angel Reigadas, rector.