Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish
amb major fortalesa. En efecte: els cristians no només coneixen, per les pròpies paraules de Crist, el significat i el valor de la malaltia de cara a la salvació del món, sinó que se senten estimats pel mateix Crist que en la seva vida tantes vegades va visitar i va curar els malalts.


Quan la persona humana es troba en situació de greu malaltia o d’avançada ancianitat, l’Església ofereix el sagrament de la unció dels malalts que confereix una especial gràcia de Déu, perquè la persona no se senti enfonsada o massa dèbil per superar la dura prova del sofriment i la malaltia. Jesucrist mateix amb la seva gràcia i la seva força surt a camí del germà ancià o malalt per sostenir-lo en la fe i donar-li ànim i coratge espiritual, a través del sagrament de la santa unció.

La celebració del sagrament consisteix  primordialment en lo següent: prèvia la imposició de mans per part del prevere, per demanar la vinguda de l’Esperit Sant, se proclama l’oració de la fe i s’ungeix el malalt amb l’oli santificat per la benedicció de Déu, benedicció que realitza el bisbe en la missa crismal de la Setmana santa.

El sagrament atorga al malalt la gràcia de l’Esperit sant, amb la qual la persona és ajudada en la seva salut, confortada per la confiança en Déu i enrobustida contra les temptacions i l’angoixa de la mort, de tal manera que pugui suportar els seus mals amb fortalesa i pugui lluitar contra ells, i inclús aconseguir la salut si convé per a la seva salvació espiritual. És molt bo rebre abans de la unció el sagrament de la penitència, perquè el malalt o ancià pugui acollir la gràcia de la unció amb un cor purificat per la confessió dels pecats i l’absolució sagramental.

La parròquia vos ofereix la possibilitat de rebre aquest sagrament de la Unció en l’Eucaristia que es celebrarà a Monti-sion, el diumenge 2 d’octubre a les 17h. Estau convidats a rebre el sagrament de la unció els ancians a partir de 80 anys, o aquells que considereu que teniu una situació de greu malaltia, de l’edat que sigui. Si voleu rebre la santa Unció a ca vostra, posau-vos en contacte amb el rector Mn. Àngel, a través del telèfon 637898237 i així la primera setmana d’octubre podrem passar pels domicilis a administrar aquests sagraments de la reconciliació i la santa unció.

Mn. Àngel Reigadas, rector.