Catalan English French German Italian Portuguese_portugal Spanish

Horaris de missa

DURANT LA PANDÈMIA:

Dies feiners (dimecres)

20:00 h

(a aquesta hora no hi ha missa els mesos de juliol, agost i setembre)

Dissabtes i vigílies de festes

19:00 h

Diumenges i festes

Matí - 11:30 h

(a aquesta hora no hi ha missa els mesos de juliol, agost i setembre)

Vespres - 20:00 h

Funerals

20:00 h

(El condol als familiars es dona després de la missa, sempre seguint les instruccions contra la COVID-19)

Màxim aforament (50% cabuda 640)

320 persones (3 per banc)

Fa just un mes que es va decretar l'estat de "normalitat" després d'uns mesos de confinament i de mesures molt estrictes per evitar el contagi del COVID-19. Hem obert les esglésies i a poc a poc ens anam trobant de nou per a les celebracions de l'Eucaristia i altres sagraments, per a algunes activitats pastorals, sempre respectant encara totes les mesures de prevenció que se'ns demanen.

Hem de saber que tota trobada és una situació de risc de contagi i, per aquesta causa, hem de ser molt prudents i complir de forma estricta totes les indicacions. Fer-ho és no sols una actitud de solidaritat i humanitat, sinó cristiana i evangèlica.

Vull, al mateix temps, agrair tot l'esforç que suposa per als responsables de les comunitats la feina de fer-ho complir tot i la dedicació també esforçada des dels diferents àmbits de la vida familiar, pastoral i social per atendre tantes necessitats, especialment les dels més febles i dels qui es veuen afectats per la crisi econòmica, que va en augment. Per tots aquests motius i per a tenir-ho ben present per aquest temps encara ple de risc i mentre estan apareixent nous brots de contagi, us vull fer aquestes indicacions i també suggeriments.

 1. A partir del dilluns, dia 27 de juliol i pel fet de passar a l'estar de nova "normalitat" queda suspesa la dispensa del precepte dominical decretada el dia 13 de març, i s'indica la necessitat de la celebració de l'Eucaristia "presencial", sempre que no hi hagi un impediment major de desplaçament o un altre motiu relacionat amb la salut o l'edat. La comunitat cristiana té necessitat de trobar-se, però ho hem de fer posant-hi totes les mesures de prevenció.

 1. Es mantenen les indicacions donades a la fase III sobre l'aforament del 75% en les esglésies i els llocs de culte, tenint una cura molt especial en determinades celebracions, especiament funerals, on hem pogut percebre que en certs llocs no es compleix del tot la normativa de la distància física, especialment en el moment de manifestar el condol.

 1. S'ha de mantenir la distància interpersonal i és obligatori l'ús de la mascareta. Per això, es recorda que és obligatori complir en tot moment la mesura de manteniment de la distància de seguretat interpersonal com a mínim d'un metre i mig entre persones no convivents.

 1. També es mantenen les indicacions ja donades a les altres fases referides a la desinfectació a les entrades i sortides de les esglésies, com també la distància aconsellada, tant entre els seients com entre les persones en els moments de transitar dins l'església i d'anar a combregar. Així, es dona compliment a la disposició de les distàncies obligades.

 1. A causa que les col·lectes pràcticament recullen una mínima part del que s'acostumava, se suggereix passar la bacina després de la comunió, quan tothom està assegut i hi ha un temps de silenci. El motiu d'aquest moment és que ja s'ha rebut la comunió a la mà i a la sortida es poden rentar de nou les mans.

 1. Vull insistir una vegada més en la necessitat de donar la comunió a la mà. Hem sabut de llocs en què no es fa i és necessari corregir-ho. Convé explicar-ho bé als fidels, el motiu és fonamentalment sanitari i higiènic.

 1. Les piques d'aigua beneïda continuaran buides, com fins ara.

 1. Cal recordar tota la normativa ja explicada a les altres fases referent a la celebració i que afecta el capellà celebrant: mascareta per entrar i sortir, rentar les mans després de combregar i abans i després de donar la comunió, com també en tota aproximació física que podria ser causa de contagi. Si hi ha ministres concelebrants i d'altres que serveixen a l'altar, hauran de dur sempre la mascareta, llevat del moment de combregar.

 1. No serà obligatori l'ús de la mascareta als lectors durant el seu servei, tant perquè guarden la distància reglamentària com per facilitar la bona audició de les lectures. Es recomana l'ús de la mascareta en els espais oberts o tancats privats quan hi hagi reunions o una possible confluència de persones no convivents, encara que es pugui garantir la distància de seguretat.

 1. Les activitats d'assaig o concert de les agrupacions corals es poden dur a terme en grups d'un màxim de trenta persones. Aquests grups han de ser estables i plenament identificables. Els cantaires i els músics han d'emprar mascaretes, llevat dels músics amb instruments de vent. Si les actuacions tenen lloc en espais interiors, la distància mínima interpersonal entre cantaires o instrumentistes i públic s'ha de augmentar obligatòriament fins a tres metres, i s'ha de mantenir la distància mínima interpersonal d'un metre i mig entre els membres del públic i la resta de components del cor.

 1. Per part dels fidels, s'ha de portar la mascareta durant tot el temps, a més ara que s'ha de portar sempre i a qualsevol lloc. És bo que siguem els primers a donar exemple i ajudem els joves a complir-ho, ja que sense saber-ho, poden convertir-se en factors anònims de contagi entre ells i per a les famílies i persones grans.

 1. En les celebracions de l'Eucaristia i en altres moments de pregària tinguem molt present sempre aquesta situació de pandèmia, pregant pels malalts i pels difunts, afegint-hi la convidada a fer gestos humanitaris i de caritat envers ells i els familiars, com la visita als malalts i l'acompanyament del dol. Ha estat important i significatiu que a les diferents parròquies s'hagin celebrat misses exequials i s'hagi convidat a la pregària.

 1. Com ja s'ha anunciat, el proper diumenge, dia 26 de juliol, celebrarem a la Catedral de Mallorca, la nostra Seu, la missa exequial per tots els difunts del COVID-19 i pels altres difunts que hi ha hagut i hi ha durant tot aquest temps de pandèmia. Ho feim conjuntament les tres diòcesis de les Illes Balears i hi participaran amb nosaltres el bisbe de Menorca i l'administrador diocesà d'Eivissa i Formentera.

Vull acabar fent una crida a la responsabilitat personal i col·lectiva en aquest moment encara delicat per l'extensió de la pandèmia i pels brots que en un lloc i altre van sorgint, la qual cosa fa que no podem baixar la guàrdia quant a les mesures que han d'evitar tot possible contagi del COVID-19 entre nosaltres. Al mateix temps, vull manifestar-vos el meu agraïment i el de tota la comunitat diocesana per tot el treball esforçat que feis per atendre les persones que passen per situacions més difícils, tant a nivell sanitari, de dol o de precarietat econòmica. Aquest és un moment en el qual més que mai hem d'unir tots els esforços per a pal·liar al màxim el sofriment de tantes persones que s'hi veuen afectades i que siguem els membres de la comunitat cristiana els primers a oferir-nos i actuar a favor dels qui més ho necessiten.

I, finalment, no deixem de pregar i de fer constant invitació a la pregària. Les celebracions de l'Eucaristia són una ocasió privilegiada perquè, escoltant la Paraula de Déu, trobem la llum que pot il·luminar els nostres passos i accions, i l'aliment de l'Eucaristia ens faci forts en la lluita contra tot mal. La comunitat cristiana ha de ser un oasi d'acollida, de pau, d'ànim i força per a tothom qui cerca una resposta a la situació que viu. Pensem en aquelles paraules de Jesús "tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu" (Mt 25,40). Ara és l'hora dels fets, l'hora de l'actuació cristiana d'un cor que veu on es necessita amor i actua en conseqüència. És el programa del cristià, el programa del bon Samarità en acció.

Rebeu una abraçada fraternal, amb tot el meu afecte i benedicció.

+Sebastia Taltavull Anglada

Bisbe de Mallorca